saim batama

ยกมือสาธุกันทั้งถนน หลังเห็นฝ่าเท้าของหลวงตาบุญชื่น ออกธุดงค์กว่า 1000 กิโล ฉันแต่น้ำ ไม่รับปัจจัย

 


ต่อไป>👉👉👉อ่านเพิ่มเติม