saim batama

ขอโทษคนไทยทุกคน ที่ภาษีของท่าน โดนฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เอามาใช้จ่าย ในการช่วยชีวิตพี่ชายผม

  ต่อไป>👉👉👉อ่านเพิ่มเติม