saim batama

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จเป็นการณ์ส่วนพระองค์ ทรงปลูกต้นไม้ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

 ต่อไป>👉👉👉อ่านเพิ่มเติม