saim batama

เปิดนาทีในหลวงทรงเดินเข้าตรัส กล้ามากๆ ขอบใจมาก กับชายชูพระบรมฉายาลักษณ์ กลางผู้ชุมนุม

 ต่อไป>👉👉👉อ่านเพิ่มเติ