saim batama

ขอให้หายเร็วๆนะ ภาพแห่งความอบอุ่น สมเด็จพระกนิษฐาฯ ทรงตรัสด้วยความห่วงใยกับ พระองค์เจ้าโสมสวลี

 ต่อไป>👉👉👉อ่านเพิ่มเติม