saim batama

ปลื้มปีติ เผยภาพเช็ค ๗๙ ล้าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

 ต่อไป>👉👉👉อ่านเพิ่มเติม