saim batama

ชลประทานเตือนด่วน ชาวบ้านริม 2 ฝั่งเฝ้าจับตา เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายระดับน้ำท้ายเขื่อน

 


ต่อไป>👉👉👉อ่านเพิ่มเติม