saim batama

จับพระยืนบิณฑบาต เณรน้อยโอด แม่บังคับบวชหาปัจจัย

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 3 ก.ย. นายธีรพงศ์ ฟังเร็ว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มงานคุ้มครองพระพุทธศาสนา ลงตรวจสอบหน้า ตลาดสดประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี จับพระยืนบิณฑบาต หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่า มีพระสงฆ์และสามเณรยืนรับบิณฑบาตรหน้าร้านขายอาหารชุดเป็นประจำทุกวัน

👉video=>👉👉👉อ่านเพิ่มเติม