saim batama

ออมสินปล่อยสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย กู้ได้สูงสุด 2 แสน

 


ธนาคารออมสิน นอกจากปล่อยสินเชื่อเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ cd 19 เช่น สินเชื่อพลังฐานราก หรือ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย แล้ว รู้หรือไม่ ธนาคารออมสินยังให้ความสำคัญกับผู้สูงวัย ด้วยการออกสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ให้กู้รายละไม่เกิน 2 แสนบาทต่อคน ส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินเป็นอย่างไรนั้นเช็กเงื่อนไขได้จากบรรทัดถัดจากนี้

ต่อไป>👉👉👉อ่านเพิ่มเติม