saim batama

ถูกกันทั้งหมู่บ้าน เข้าเต็มๆ เลขโอ๋ รางยาว

 


ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการออกรางวัลประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6000000 บาท

945811

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4000 บาท

712 614

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4000 บาท

364 733

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2000 บาท

88